Privacy Statement

De privacy van onze gasten en bezoekers van deze website is voor ons erg belangrijk. De persoonlijke informatie die u ons verstrekt wordt daarom vertrouwelijk verwerkt binnen de eisen van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Waarom gebruiken wij uw gegevens?

Wanneer je je aanmeldt om tickets te kopen vragen we je om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om onze diensten te kunnen verstrekken en zijn nodig voor:

  • het afleveren van de tickets
  • toegangscontrole
  • servicemailing voor en/of na uw bezoek
  • contact in geval van programmawijziging of annulatie

Hoe lang slaan wij deze gegevens op?

De gegevens worden opgeslagen bij onze ticketprovider Eventix (www.eventix.nl). In ons contract en gebruiksvoorwaarden met Eventix is expliciet opgenomen dat ook zij zich houden aan de Europese privacywetgeving. Lees de privacyverklaring van Eventix (welke regelmatig kan wijzigen) om te zien wat zij met jouw persoonsgegevens doen.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken voor het leveren van onze diensten:

  • Voor- en achternaam
  • E-mailadres

Gebruik van cookies

Wij maken alleen gebruik van analytische cookies ten behoeve van Google Analytics. IP-adressen van bezoekers worden daarbij geanonimiseerd opgeslagen om uw privacy hierbij te waarborgen. Het delen van gegevens is uitgezet en er wordt geen gebruik gemaakt van andere diensten van Google in combinatie met Analytics. Het privacybeleid van Google Analytics kunt u hier lezen.

Beveiliging van uw gegevens

Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Digitale nieuwsbrief

Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij onze relaties willen informeren over nieuws omtrent onze diensten en aanverwante zaken. Uw e-mailadres wordt alleen met uw toestemming toegevoegd aan de lijst van ontvangers. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich eenvoudig weer kunt afmelden.

Recht op inzage, rectificatie of wissen van de persoonsgegevens

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Wanneer u dit als optie wilt, kunt u een mailtje sturen naar info@wealllove.com.
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee wij geen verwerkingsovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen(verwerkers) hebben wij de nodige afspraken gemaakt om uw persoonsgegevens te waarborgen.

Indien u na het doornemen van ons privacybeleid vragen hebt, kunt u contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens.

WE ALL LOVE B.V.
E. info@wealllove.com
T. 088 – 8090100